Er alle børn musikalske?

Min interesse for børn og musik er bl. a. opstået, fordi jeg meget ofte møder voksne mennesker der -når de hører- jeg er musiker, begynder at fortælle mig, at de enten er tonedøve, totalt umusikalske eller overhovedet ikke forstår sig på musik. Altid fulgt af en lille forlegen latter. ”Nå, kan du da ikke lide at lytte til musik?” spørger jeg. ”Jo, jo, jeg elsker musik, men du skulle altså høre mig synge. Jeg var ”brummer” i skolen”. ”Nå, du fik altså ikke lært at bruge din stemme. Men det gør dig da ikke tonedøv og umusikalsk”.  

De fleste bliver overraskede over mit svar – og også glade,kan jeg fornemme, for de tror fejlagtigt, at man kun er musikalsk, hvis man er født med et særligt musikalsk gen.

I bogen ”Barnet og Musikken” af professor i musikpædagogik Inge Marstal skriver hun:

”Der eksisterer mange fordomme i forbindelse med begrebet musikalitet. Før i tiden mente man, at musikalsk var noget, man var eller ikke var – at det var et særlig talent, som et menneske var begavet med fra fødslen. Myten om, at nogle mennesker skulle være ”umusikalske” har vist sig sejlivet.
Mange mennesker opfatter og beskriver sig selv som ”umusikalske.
Hvad mon det kommer af? Af at de ikke har trænet deres stemmer eller lært at spille på et instrument? Eller af en uheldig bemærkning i barndommen fra en ubetænksom voksen? Hvorom alting er, så er alle mennesker født med et musikalsk potentiale, og derfor er det en fejlagtig selvopfattelse, som kan have ødelagt meget for mange, have klæbet sig fast i kroppen og skabt utryghed og usikkerhed i forbindelse med sang og musik.

Det forholder sig med musikalitet som med intelligens. Det er et bevægeligt fænomen, som kan udvikles, alt afhængig af stimulation og vækstbetingelser.

Musikalitet kan ytre sig på mange måder, og derfor bør vejen til musik være bred, åben og tilgængelig for alle mennesker.”

Det ærgrer mig, at mange mennesker har dette forkerte syn på musikalitet. Derfor er det så vigtigt at gøre de voksne opmærksomme på, hvordan de kan hjælpe deres børn til at få et rigtigt godt forhold til musik, bedre end det de selv har.

Tagged with →