“Børn er fra fødslen grænseløst åbne, nysgerrige og parate til at gribe enhver sansemæssig udfordring. Gennem videnskabelige undersøgelser er det påvist, at både fosteret og det nyfødte barn reagerer på musik og rytmiske påvirkninger, og det betyder, at forudsætningerne for at udvikle barnets musikalitet er til stede allerede fra fødslen – ja, endda fra før fødslen.

Forskningen dokumenterer, at fosteret fra sjette måned (og på nogle områder før) er et bevidst reagerende menneske, der lever et aktivt følelsesliv. 

Fosteret kan se, høre, smage, opleve, huske, lære og føle, hvilket betyder at personlighedsformningen allerede begynder i livmoderen og ikke – som man tidligere troede – først når barnet er født. Denne viden betyder, at vordende forældre aktivt kan øve positiv indflydelse på deres barns følelsesmæssige og musikalske udvikling.

Fosteret hører klart fra sjette måned, det bevæger sin krop i takt med sin mors tale og det er intellektuelt modent nok til at sanse det følelsesmæssige indhold i moderens stemme. Hvis en gravid kvinde hver dag lytter nogle minutter til beroligende musik eller endnu bedre: selv synger, vil barnet føle sig rolig og afslappet. I bedste fald kan man allerede på dette tidspunkt grundlægge en interesse for musik hos det, som vil vare hele livet. 

Fosterets hørelse er altså udviklet allerede fra 24. uge, og det nyfødte barn kan kende sin mors stemme fra alle andre mødres stemmer. Det kan ligeledes genkende musik, der er blevet spillet eller sunget for det under graviditeten.

Det nyfødte barn er langt mere modtagelig for lyde, klangkvaliteter og klangfarver end på noget senere tidspunkt i livet. Hjernen har en ekstrem høj indlæringskapacitet og barnet kan lære, huske og opmagasinere viden i hjernen. Alt, hvad det har oplevet, ligger lagret som indre billeder. Det er derfor i de første leveår, at fundamentet for det, der skal læres senere i livet, skal etableres. Det er i disse år, at barnets modtagelighed er størst og sanseapparatet er mest åbent. 

Alting tyder desuden på, at sammensmeltningen af musikalske og emotionelle oplevelser har afgørende betydning for barnets måde at opleve, opfatte, reagere og respondere på resten af livet.”
Citat fra artikel af Professor i musikpædagogik Inge Marstal